Муаллифларга

«Фан ва Турмуш» оммабоп илмий журналига мақолаларни қабул қилиш ва рўйхатдан ўтказиш қоидалари

 

«Фан ва турмуш» - Ўзбекистон Республикасидаги кенг ўқувчиларига эга бўлган, мамлакат фан ва техникаси, дунё илмий янгиликларини оммалаштириш учун яратилган илмий-оммабоп журнал.

Журналда қуйидаги фан соҳаларига тегишли бўлган, табиий, гуманитар фанлар, кашфиётлар, қизиқарли тарихий фактлар, технология ва энг сўнгги илмий натижалар ютуқлари ҳақидаги мақолалар чоп этилади:

 

  • Физика, математика, астрономия, кимё ва материалшунослик;
  • Биология, генетика, экология ва биологик хилма-хиллик;
  • Информатика ва ахборот технологиялари;
  • Тарих, археология ва антропология;
  • Адабиёт ва тилшунослик;
  • Тиббиёт ва физиология;
  • Иқтисодиёт ва ижтимоий ҳодисалар ва бошқалар.

 

«Фан ва турмуш» журнали таҳририятига юборилган мақолалар юқоридаги мавзуларга мос келиши ва қуйидаги талабларга жавоб бериши керак.

 

1. Мақола рус ёки ўзбек тилида (кириллда) қўлёзма ёки электрон шаклда ёзилиши мумкин. Қўлёзмалар учун А4 форматдаги қоғозда 14 саҳифадан ошмаслиги керак, матннинг электрон шакли таҳририятда ёзилади. Электрон шаклда ёзилган мақолалар учун Microsoft Word дастурининг .doc, .docx ёки .rtf форматларидан бири, Times New-Roman шрифти, 12-14 пт ҳажмидаги ёзувдан фойдаланиш тавсия қилинади.

Электрон шаклдаги матн 1-1,5 оралиқда, юқоридан, пастдан ва чапдан 2,5 см, ўнг томонидан 1 см чегара қўйиб ёзилади. Саҳифалар тегишли жойларга жойлаштирилган жадваллар ва адабиётларни ўз ичига олган битта рақам билан рақамланган ҳолда ёзилади.

 

2. Матнда рақамлар, жадваллар ва рақамларга ишоратлар бир-бирига мос келадиши керак. Матнда қисқартиришлар, уланишлар ёки бошқа ўзгартиришлар киритилиши мумкин, аммо жадваллар ва рақамлар мантиқий равишда боғланган матннинг мос қисмларига бириктирилади. Жадвал ва расмлар изоҳлари қисқача ёки тўлиқ ёзилиши ёки журнал услубидан келиб чиққан ҳолда қисқартиришларсиз берилиши мумкин.

 

3. Тасвирлар, рақамли фотосуратлар, фотоматериалларни ҳар қандай график муҳарриридан фойдаланиб яратилиши (сканерлаши) ва таҳрир қилиниши мумкин. Уларни сақлаб ва алоҳида архив файл шаклида юборилиши (тавсия этилади) ёки уларнинг энг юқори сифатини сақлаган мақола файлининг ўзида қолдирилиши мумкин. Расмлар формати jpg (72 dpi ва ундан юқори пикселлар) ёки psd, tif, tiff (камида 300 dpi). Графика, инфографика ва жадвалларни ўз ичига олган расмлар алоҳида матнли қатламларга эга бўлиб, уларни журнал мақолалари услуби асосида таҳрир қилиш имконияти бўлиши керак. Тасвирлар рақамланган ва дастлабки ҳаволани ёки муаллифни кўрсатган ҳолда тасвир ҳақида қисқача маълумотларга эга бўлиши лозим. Ушбу маълумотларнинг барчасини мақоланинг охирида тегишли рақамлашган тартибда  «Қўшимчалар» сарлавҳаси остида (агар улар алоҳида-алоҳида архив томонидан тақдим этилган бўлса) жойлаштиришни тавсия этамиз ёки бевосита тасвирлар остида (улар мақоланинг ўзида бўлса) алоҳида хатбошида.

 

4. Формулалар, агар мавжуд бўлса, диққат билан текширилиши ва матнда кўрсатилган тартибда рақамланган бўлиши керак.

 

5. Барча келтирилган қийматлар халқаро бирликлари тизимига мос келиши керак.

 

6. Биринчи варақда мақола сарлавҳаси қалин ва бош ҳарфлар билан, кейин сўзбоши (агар керак бўлса) қалин-курсив шаклда (охирида нуқта нуқта қўйилади), сўнгра 2 интервал жой ташлаб, мақола матни одатий шрифтда чоп этилади. Мақоланинг охирида 1 интервалдан кейин муаллиф(лар)нинг исми, фамилияси (агар муаллифлар сони 1 тадан кўп бўлса, вергул билан ажратилган ҳолда) келтирилади. Кейинги қаторда ташкилотнинг тўлиқ номи ёки фаолият тури (агар муаллиф бирор бир муассасада фаолият юритмаса) кўрсатилади ва охирига нуқта қўйилади. Агар муаллифлар сони кўп бўлиб, улар турли ташкилотлардан бўлса, уларнинг номи юқорида айтиб ўтилганидек ҳар бир муаллиф учун алоҳида кўрсатилади.

 

7. Мақолаларда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига зид материаллар бўлмаслиги керак.

 

8. Мақоланинг электрон шакли журнал таҳририятига тақдим этилади. Муаллифлар материалларни электрон почта орқали бош муҳаррирга (пастда), расмий веб-сайтимизда муаллиф сифатида рўйхатдан ўтиб, “шахсий кабинет”даги “материалларни жўнатиш” учун ариза бандидан фойдаланиб, қуйидаги маълумотларни кўрсатилган ҳолда: исми, фамилияси, ташкилотнинг тўлиқ номи ёки фаолият тури (агар муаллиф бирор ташкилотнинг ходими бўлмаса) юборишлари мумкин. Шунингдек, (зарурат бўлганда)  мақоланинг нусхасини таҳририят томонидан кўриб чиқилиши мумкин.

 

9. Мақолалар қуйидаги манзилга юборилиши керак:

100047, Тошкент, Академик Яҳё Ғуломов кўчаси, 70-уй.

Тел: (998-71) 233-50-33; 233-07-05;

Факс: 234-48-67.

E-mail: shuhrat@astrin.uz (бош муҳаррир); fvat@academy.uz

 

10. Ушбу талабларга жавоб бермайдиган материаллар таҳририят томонидан кўриб чиқилмайди ва муаллифларга қайтарилмайди. Эълон қилинган материаллар ва рекламаларда мавжуд бўлган фактларнинг тўғрилиги учун муаллифлар жавобгар ҳисобланади. Таҳририят фикри ҳар доим муаллифларнинг фикрига мос келмайди. Қўлёзмалар қайтарилмайди.