Муаллифларга

Мақолаларни қабул қилиш ва рўйхатдан ўтказиш қоидалари

«Фан ва Турмуш» оммабоп илмий журнали

«Фан ва турмуш» - Ўзбекистон Республикасидаги энг кенг ўқувчилар қаторида дунё, фан ва технологияларнинг илмий ютуқларини тарбиялаш ва оммалаштириш учун яратилган машҳур оммабоп журнал.

Журнал табиатшунослик, гуманитар фанлар, кашфиётлар, қизиқарли тарихий фактлар, ютуқли технологиялар ва сўнгги ютуқлар ҳақидаги мақолаларни қуйидаги асосий блокларга бўлинади:

  • Физика, математика, астрономия, кимё ва материалшунослик;
  • Биология, генетика, экология ва биологик хилма-хиллик;
  • Информатика ва ахборот технологиялари;
  • Тарих, археология ва антропология;
  • Адабиёт ва тилшунослик;
  • Тиббиёт ва физиология;
  • Иқтисодиёт ва ижтимоий ҳодисалар ва бошқалар.

«Фан ва турмуш» журнали таҳририятига юборилган мақолалар юқоридаги мавзуга мос келиши ва қуйидаги талабларга жавоб бериши керак.

1. Мақола рус тилида (кирилл) ёки рус тилида ёзилиши керак. А4 матнидан 14 саҳифадан ошмаслиги керак, матн матни таҳририятида ёзилади (Биз Миcрософт Wорд нинг .доc, .доcх ёки .ртф форматида тавсия қиламиз), Тимес Неw-Роман шрифти, 12-14 пт ҳажмида, оқилона тартибга солиш.

Матн саҳифанинг бир томонида 1-1,5 оралиқда юқорида, пастда ва чапда 2,5 см дан кам бўлмаган, ўнг томонида - 1 см бўлган жойларда, саҳифалар тегишли жойларга жойлаштирилган жадваллар ва адабиётларни ўз ичига олган битта рақам билан рақамланган ҳолда ёзилади. матн.

2. Матнда мос келадиган рақамлар билан жадвал ва рақамларга ишоратлар билан таъминлашни тавсия этамиз. Журнал тартибининг кейинги тартибида уланишлар ўчирилиши мумкин, аммо жадваллар ва рақамлар мантиқий равишда боғланган матн қисмларига бириктирилади. Жадваллар ва устунлар тўлиқ матнли қисқартмаларсиз қисқартирилган ва журнал мақолалари остида таҳрир қилиш қобилиятига эга бўлиши керак.

3. Тасвирлар, рақамли фотосуратлар, фотосурат материаллари ҳар қандай график муҳарриридан яратилиши (сканерлаши) ва таҳрир қилиниши мумкин. Сақланди ва алоҳида архив томонидан юборилди (тавсия этилади) ёки мақоланинг ўзи, лекин энг юқори сифатли бўлиб қолади. Битмап тасвирлари формати .жпег (72 дпи ва ундан юқори пикселлар) ва .псд, тиф, тифф (камида 300 дпи) форматидир. Графика, инфографика ва жадвалларни ўз ичига олган расмлар алоҳида матнли қатламларга эга бўлиб, уларни журнал мақоллари остида таҳрир қилиш қобилияти билан бўлиши керак. Тасвирлар рақамли, имзоланган ёки улар тасвирланган нарсалар, муаллифга ҳавола ёки манбага ҳаволалар ҳақида қисқа маълумот бўлиши керак. Ушбу маълумотларнинг барчасини мақоланинг охирида тегишли рақамлаш билан жойлаштиришни тавсия этамиз: «Қўшимчалар» сарлавҳаси остида (агар улар алоҳида-алоҳида архив томонидан тақдим этилган бўлса) ёки бевосита тасвирлар остида (улар мақоланинг ўзида бўлса) алоҳида хатбошида.

4. Формулалар, агар мавжуд бўлса, диққат билан текширилиши ва матнда кўрсатилган тартибда рақамланган бўлиши керак.

5. Барча қийматлар ўлчами ўлчов бирликларининг халқаро тизимига мос келиши керак.

6. Биринчи варақда қалин ҳарфлар билан - мақола сарлавҳаси ва кейинчалик субтитрлар (агар олдинги сўз керак бўлса) қалин курсив шаклда (нуқта нуқта қўйилади), сўнгра 2 интервалдан кейин мақола матни мунтазам шрифтда чоп этилади. Мақоланинг охирида 1 интервалдан кейин муаллифнинг / муаллифларнинг фамилияси ва фамилияси (виргармлар билан ажралиб туради) қатор охирида кўрсатилади. Кейинги қаторда ташкилотнинг тўлиқ номи ёки фаолият тури (агар муаллиф / муаллифлар бирон бир муассаса ишчиси бўлмаса), сўзнинг охирига ўтади. Агар бир нечта муаллиф бўлса, лекин улар турли институтларни ифодалайдилар, уларнинг номи юқорида айтиб ўтилган ҳар бир муаллифга алоҳида кўрсатилади.

7. Мақолаларда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигини бузган материаллар ва чақириқлар бўлмаслиги керак

7. Мақоланинг электрон шакли журнал таҳририятига тақдим этилади. Муаллифлар электрон почта орқали бош муҳаррирга (пастга қар.) Электрон почта орқали қуйидаги маълумотларни кўрсатишлари мумкин: ташкилотнинг номи ёки фамилияси, тўлиқ номи ёки фаолият тури (муаллиф ҳар қандай ташкилотнинг ходими бўлмаса) ёки бизнинг расмий веб-сайтимизда Муаллиф, «шахсий ҳисоб» да материалларни жўнатиш учун ариза билан фойдаланиши мумкин. Шунингдек, мақоланинг нусхасини таҳрирловчиларни кўриб чиқиш (агар керак бўлса) мумкин.

8. Мақолалар қуйидаги манзилга юборилиши керак:

100047, Тошкент, Академик Ёхё Ғуломов, 70 ёшда.

Тел: (998-71) 233-50-33; 233-07-05;

Факс: 234-48-67.

Э-маил: шуҳрат@астрин.уз (бош муҳаррир); фват@аcадемй.уз

12. Ушбу талабларга жавоб бермайдиган материаллар таҳририят томонидан кўриб чиқилмайди ва муаллифларга қайтарилмайди. Эълон қилинган материаллар ва рекламаларда мавжуд бўлган фактларнинг тўғрилиги учун жавобгарлик уларнинг муаллифлари ҳисобланади. Таҳририят фикри ҳар доим муаллифларнинг фикрига мос келмайди. Қўлёзмалар қайтарилмайди.